De Geschiedenis van Werkmans Wilskracht

Het begin
Harmoniekapel Werkmans Wilskracht is onbetwist de oudste muziekvereniging van Leiden. Het begon allemaal begin februari 1902. De heer C. Robbers, werknemer bij de Leidsche Katoenweverij aan de Looierstraat, opperde het plan een muziekvereniging op te richten. De directie van de fabriek hielp met de financiering van de instrumenten en het beschikbaar stellen van de repetitieruimte. 20 van de 550 werknemers sloten zich bij de vereniging aan.

WW bij de 3 Oktober optocht in 1904

Op 17 februari 1902 volgde de officiële oprichting van de vereniging die toen “Muziekvereeniging Werkmans Wilskracht” werd genoemd. Velen moesten het notenschrift nog leren, maar op 28 februari 1903 gaf WW zijn eerste concert met als openingsnummer de Werkmans Wilskrachtmars, geschreven door de dirigent J. Noordanus. Het tweede concert werd al op 8 juli van dat jaar gehouden in de tuin van Zomerzorg.

Groepsfoto 1907

Vanaf dat moment begon Werkmans Wilskracht te bouwen aan haar naam. Het eerste vaandel kreeg de vereniging van het damescomite, bestaande uit echtgenotes van enkele leden. In 1927, bij het 25-jarig bestaan, werd de naam veranderd in Harmoniekapel Werkmans Wilskracht. In dat jaar verscheen de kapel voor het eerst op straat in uniform. Tevens tonen onze archieven dat er in 1928 een tamboerkorps bij WW hoorde, maar het is niet meer bekend wanneer deze is opgericht. Een pijperkorps ging in 1938 na enkele jaren ter ziele vanwege gebrek aan leden. In oktober 1944 moest de vereniging door de oorlogssituatie met haar activiteiten stoppen.

Damescomité met het eerste vaandel in 1907

De naoorlogse jaren
In 1945 werd het eerste optreden van Werkmans Wilskracht met voedsel betaald. In dat jaar steeg het ledental van 45 naar 85 leden. De bloeiende vereniging verhuisde naar een repetitieruimte aan de Vestestraat, in een gedeelte van de dekenfabriek van de firma Zaalberg. Voor licht en warmte was WW echter afhankelijk van de fabriek, en door kolengebrek in de strenge winter van 1947/48 werd tijdelijk gerepeteerd in de recreatiezaal van Endegeest.

WW bij de 3 Oktober optocht in 1948

De fabriek van de firma Zaalberg werd gesloten op 1 februari 1965 en WW moest omzien naar een andere repetitieruimte. Bij diverse bedrijven en instellingen werd polshoogte genomen. Na korte periodes in de ruimte van de Rooms-Katholieke Harmoniekapel aan de Maria Gijzensteeg en bij Staalwijk aan de 3 Octoberstraat, verhuisde WW in 1972 naar enkele lokalen van de school aan de Boommarkt. In dit markante gebouw is nu de Leidse afdeling van Webster University gevestigd. Het gebruik van de enkele lokalen groeide uit tot het gebruik van de gehele school, omdat er geen duidelijke afspraken waren over de verdeling van het gebouw.

Ondertussen was in 1965 de drumband van WW opgeheven. Een jaar later werd deze weer opgestart, maar in 1976 verlieten de meeste drumbandleden WW onder de nieuwe naam “Allegro Vivace”. Er bleef een harde kern over, waarvan een nieuwe afsplitsing in 1979 het begin inluidde van “Con Fuoco”. Na enkele moeilijke jaren viel het doek voor de drumband definitief in 1984. Hetzelfde jaar stopte ook het majorettepeloton, dat sinds 1967 namens WW had meegedaan aan de uit Amerika, Frankrijk en Duitsland overgewaaide majoretterage.

In 1982 werden de geruchten steeds sterker dat de Boommarktschool zou worden verkocht. Inderdaad zegde de gemeente de huur op per 1 maart 1983, en WW verhuisde naar het gebouw van de Berlageschool. In deze school repeteerde al een muziekvereniging, hetgeen wederzijds voor veel geluidsoverlast zorgde. De MEAO school die overdag in het gebouw huisde, kon de geluiden van de repetities al helemaal weinig waarderen!

1988 tot heden
In 1986 was de behoefte aan repetitieruimte zo groot geworden bij een vijftal Leidse muziekverenigingen, dat de gemeente een muziekverzamelgebouw liet bouwen aan de J.C. de Rijpstraat. In september 1988 volgde de officiële opening van het gebouw waar WW alweer ruim 20 jaar huist.

Vele jaren heeft WW bijgedragen aan het Leidse culturele leven door middel van diverse optredens zoals de 3 oktoberoptocht, de Uitmarkt in de Pieterskerk en concoursen in de Stadsgehoorzaal. Momenteel bestaat Harmoniekapel Werkmans Wilskracht uit ongeveer 20 muzikanten. En ook al kijken we terug op een rijke geschiedenis, we blikken graag vooruit en gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet! 

Jong WW
Drie jeugdleden van WW gaven in september 2005 aan dat ze graag uitsluitend met jongeren zouden willen musiceren. Op 1 oktober 2005 werd Jong WW opgericht. Onder de bezielende leiding van Peter Freriks en andere orkestleden groeide de club al gauw uit tot een compleet orkest en een ware kweekvijver voor muzikale talenten! Helaas bestaat jong WW op dit moment niet meer maar voor muzikale begeleiding van jong tot oud kunt u nog steeds bij ons terecht.