Donateurs

De instandhouding van een kleine muziekvereniging als het onze kost veel geld, vooral als men het repertoire regelmatig wil vernieuwen. U kunt WW steunen door donateur te worden. Donateurs worden persoonlijk uitgenodigd voor ons jaarconcert. Eenmalige giften zijn natuurlijk ook welkom.

Wilt u invloed uitoefenen op ons repertoire? Dat kan door ons een stuk te schenken. Daarvoor kunt u het beste eerst contact opnemen met onze dirigent. We kunnen dan nagaan of het door u gekozen werk wat betreft moeilijkheidsgraad en bezetting geschikt is voor Werkmans Wilskracht. Een andere mogelijkheid is dat u in overleg met ons een stuk uitkiest. Een compleet werk voor harmoniebezetting kost tussen de € 70,- en € 140,-.

Donaties en schenkingen kunt u overmaken naar ons rekeningnummer: NL88 INGB 0000 444248 t.n.v. Harmoniekapel Werkmans Wilskracht, Leiden.

Hartelijk dank!